Home arrow Veiligheid

Veiligheid

Eén van de onderdelen in de voorbereidingsperiode bij GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie is een groepsgesprek met je naastbetrokkenen, je aanmelder en andere hulpverleners over de veiligheid van je kind. Niet alleen de zorgen, maar ook de positieve dingen worden besproken en welk doel je wilt bereiken als het gaat om de veiligheid van je kind. Tijdens dit gesprek wordt duidelijk of er een veiligheidsplan gemaakt moet worden.

Veiligheidsplan

In het veiligheidsplan staat wat je gaat doen zodat jullie als gezin veilig bij elkaar kunnen zijn. Tijdens elke nieuwe fase in de behandeling wordt het veiligheidsplan zo nodig aangepast. Dat gebeurt in overleg met jou, je aanmelder en je behandelaren.

Overige stappen tijdens de voorbereidingsfase:

Tijdens de klinische behandeling gaat het over: