Veiligheid

Eén van de onderdelen van behandeling bij GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie is een groepsgesprek met je naasten, je aanmelder en andere hulpverleners over de veiligheid van je kind. Niet alleen de zorgen, maar ook de positieve dingen worden besproken en welk doel je wilt bereiken als het gaat om de veiligheid van je kind. Tijdens dit gesprek worden ook afspraken over het veiligheidsplan gemaakt.

Veiligheidsplan

In het veiligheidsplan staat wat je gaat doen zodat jullie als gezin veilig bij elkaar kunnen zijn. Tijdens elke nieuwe fase in de behandeling wordt het veiligheidsplan zo nodig aangepast. Dat gebeurt in overleg met jou, je aanmelder en je behandelaren.

Lees meer over: