Intake

Je komt eerst bij GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie voor een intakegesprek. Bij het gesprek zijn ook je aanmelder, twee behandelaren en een of meer gezinshulpverlener(s) van Gezinspsychiatrie aanwezig. Het is van groot belang dat iemand die je goed kent bij deze en andere afspraken aanwezig is, bijvoorbeeld een vriend(in), ouder(s) of buren. Jouw naaste kan je steunen en een belangrijke rol spelen tijdens de intake en de behandeling.

Het intakegesprek vindt plaats onder leiding van een behandelaar van Gezinspsychiatrie. Deze heeft vooraf géén informatie over je aanmelding gelezen, zodat je echt zelf je verhaal kunt doen.

Twee hulpverleners van Gezinspsychiatrie volgen het gesprek in een aparte ruimte via een scherm en kunnen ook vragen stellen.

Het intakegesprek

We vragen je om in je eigen woorden te vertellen wat er aan de hand is, waarom je bent aangemeld en wat je als gezin wilt veranderen of verbeteren. Ook je aanmelder zal de reden van je aanmelding toelichten. Tijdens het intakegesprek worden ook de zorgen over de veiligheid van jouw kind besproken. Samen bespreken we of Gezinspsychiatrie een goede plek voor je is om te leren hoe je op een andere manier als gezin verder kunt gaan, of dat onze samenwerking hier stopt. Aan het eind van het intakegesprek is er, als je dat wilt, vaak nog gelegenheid voor een korte rondleiding in De Stee of De Bron.

Soms is er nog een volgend gesprek nodig om de intake af te ronden. Dan maken we aan het eind van het eerste gesprek een nieuwe afspraak.

Als we samen verder gaan

Als we besluiten samen verder te gaan, maken we aan het eind van de intake afspraken over hoe het verder gaat. Daarna komt de gezinshulpverlener eerst bij je op huisbezoek. De gezinshulpverlener is het vaste aanspreekpunt voor jou en je aanmelder tijdens de behandeling en de nazorg.

Als het contact stopt

Als blijkt dat Gezinspsychiatrie voor jouw gezin niet de juiste plek is, vertellen we dat aan jou en je aanmelder. Het contact met Gezinspsychiatrie stopt dan. Je aanmelder bespreekt daarna met je hoe het verder gaat.

Lees meer over: