Home arrow Meer over Gezinspsychiatrie

Meer over Gezinspsychiatrie

Generaties lang al problemen 

Bij een groot deel van de gezinnen die bij GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie worden aangemeld, spelen de problemen al meerdere generaties. Veel ouders hebben zelf niet de kans gehad om op te groeien in een veilig thuis met ouders die goed voor hen zorgden.

Ook kan het zijn dat er bij een van de gezinsleden sprake is van een beperking (lichamelijk, verstandelijk en/of psychiatrisch), die maakt dat de relaties in het hele gezin onder grote druk komen te staan. Vaak gaat het bij deze gezinnen om een combinatie van beide en staan er veel leefgebieden flink onder druk, zoals huisvesting, werk, school, financien, relaties met het netwerk, relaties met instanties. 

Eerdere hulp bood onvoldoende oplossing

Voordat de gezinnen bij Gezinspsychiatrie komen, is er meestal al heel veel gebeurd. Er is al eerdere hulpverlening geweest, maar dit heeft onvoldoende voor een oplossing gezorgd. Ook zijn de zorgen over de veiligheid en/of ontwikkeling van het kind vaak zo ernstig dat uithuisplaatsing van een of meerdere kinderen is overwogen of al heeft plaatsgevonden. 

'Goed genoeg' ouderschap ervaren en doorgeven

Bij veel van de kinderen die bij ons worden aangemeld is ‘gewoon’ ouderschap niet voldoende. De kinderen hebben vanwege hun beperking en/of vanwege alles wat er al is gebeurd extra zorg en aandacht van een ouder nodig. Samen met de ouder(s) onderzoeken wij wat het kind nodig heeft in zijn ontwikkeling. Want wij vinden het belangrijk, dat ouders de kans krijgen om te ervaren en te leren wat ‘goed genoeg’ ouderschap is, zodat zij dit weer door kunnen geven aan hun eigen kind.