Intake

Je komt eerst bij GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie voor een intakegesprek. Bij het gesprek zijn ook je aanmelder, twee behandelaren en een of meer gezinshulpverlener(s) van Gezinspsychiatrie aanwezig. Als je dat wilt, kunnen ook je naastbetrokkenen meekomen, bijvoorbeeld je ouder(s), vriend(in) of buren.   

Het intakegesprek vindt plaats onder leiding van een behandelaar van Gezinspsychiatrie. Deze heeft vooraf géén informatie over je aanmelding gelezen, zodat je echt zelf je verhaal kunt doen.

Twee hulpverleners van Gezinspsychiatrie volgen het gesprek in een aparte ruimte via een scherm en kunnen ook vragen stellen.

Het intakegesprek

We vragen je om in je eigen woorden te vertellen wat er aan de hand is, waarom je bent aangemeld en wat je doelen zijn. Ook je aanmelder zal de reden van je aanmelding toelichten. Tijdens het intakegesprek worden ook de zorgen over de veiligheid van jouw kind besproken. Samen bespreken we of Gezinspsychiatrie een goede plek voor je is om aan je doelen te werken, of dat onze samenwerking hier stopt. Aan het eind van het intakegesprek is er, als je dat wilt, vaak nog gelegenheid voor een korte rondleiding in De Stee of De Bron.

Na het intakegesprek

Als we besluiten samen verder te gaan, maakt de gezinshulpverlener aan het eind van het intakegesprek een afspraak voor het eerste huisbezoek. De gezinshulpverlener is het vaste aanspreekpunt voor jou en je aanmelder tijdens de voorbereiding op de klinische behandeling en de nazorg. 

Overige stappen in de voorbereidingsfase:

Tijdens de klinische behandeling gaat het over: