Home arrow Evalueren

Evalueren

Tijdens de klinische behandeling bij GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie zijn er drie evaluatiemomenten samen met het behandelteam en je aanmelder. Bij elke evaluatie hebben we het over de veiligheid van je kind. We bespreken samen met jou hoe het gaat, in hoeverre je stappen hebt gemaakt in het bereiken van je doelen, aan welke doelen je de komende periode wilt werken en wat daarvoor moet gebeuren. Het behandelteam geeft na elke evaluatie een advies aan je aanmelder en deze besluit vervolgens hoe het verder gaat.

Eerste evaluatie

De eerste evaluatie is na vier weken. Dan wordt beoordeeld of je echt doet wat je in de kliniek leert. Dit is een belangrijk moment. Verblijft je kind in een pleeggezin, dan wordt namelijk beoordeeld of je kind in het weekend mee naar huis mag. Soms adviseert het behandelteam dat het voor je kind nog niet veilig genoeg is. Dan kan op dat moment de behandeling worden beƫindigd.

Tweede evaluatie

De tweede evaluatie is na 11 weken. Ook dan bespreken we samen de voortgang van je behandeling en wat er de komende periode moet gebeuren. Ook nu kan het  behandelteam adviseren dat het voor je kind nog niet veilig genoeg is en kan je aanmelder besluiten behandeling te stoppen.

Laatste evaluatie

De laatste evaluatie is na 16 weken. Het behandelteam geeft een eindadvies op basis waarvan je aanmelder besluit of je kind bij je mag wonen, hoe het met je gezin verder gaat en welke hulp daarbij nodig is. Soms worden speciale afspraken gemaakt, zoals een deel van de week voor je kind zorgen, een bezoekregeling, of hulp van anderen. Je aanmelder kan echter ook besluiten dat je niet (langer) zelf voor jouw kind kunt zorgen.


Tijdens de klinische behandeling gaat het ook over: