Home arrow Actueel arrow Behandeling ouder-kindrelatie bij (dreigende) uithuisplaatsing

Behandeling ouder-kindrelatie bij (dreigende) uithuisplaatsing

“Een uithuisplaatsing is de meest verstrekkende interventie die kan  plaatsvinden in het leven van een kind en ouders,” aldus Cecil Prins-Aardema. “Wij vinden dat iedere ouder de kans moet krijgen te leren en te groeien in het ouderschap. Daarvoor is het belangrijk dat ouders en kinderen samen kunnen zijn, ook na een uithuisplaatsing. Bij GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie krijgen gezinnen hun enige of laatste kans om herenigd te worden of te blijven met hun kind.”

Kinderen die uit huis zijn geplaatst hebben zo snel mogelijk duidelijkheid nodig over waar zij duurzaam mogen opgroeien. In die situatie is vraagt de omgang  tussen ouder(s) en kind niet alleen onderzoek en ondersteuning, maar ook reparatie (behandeling) van de ouder-kind relatie. Direct beginnen met behandelen al tijdens de omgangsregeling werkt goed en kan voorwaarden scheppen om de samenwerking tussen ouder(s) en pleegouder(s) te optimaliseren.

“Misschien wel de grootste uitdaging is alle betrokken instanties dezelfde kant op te krijgen, in het juiste tempo”, aldus Cecil Prins-Aardema. “Want zo’n traject is al snel te traag voor zowel het kind als de ouders, waar ze minder kans krijgen om (duurzaam) te worden herenigd.”

Het artikel met Cecil staat op pagina 6 en 7 in het e-zine Gezinsgericht
werken