Home arrow Actueel arrow Behandeling face to face en bezoek weer beperkt mogelijk

Behandeling face to face en bezoek weer beperkt mogelijk

GGZ Drenthe heeft maatregelen getroffen zodat behandelingen op de poli’s en bij de mensen thuis veilig kunnen plaatsvinden. De face to face afspraken vinden alleen plaats als (beeld)bellen niet mogelijk of toereikend is. Ook kunnen patiënten onder strikte voorwaarden weer bezoek ontvangen. Alle face to face contacten vinden plaats met inachtneming van anderhalve meter afstand en de door het RIVM geadviseerde hygiëneregels.

Eerst telefonisch contact
Met patiënten wordt vooraf afgestemd hoe de behandeling gaat: via (beeld)bellen of face to face. Patiënten met coronaklachten verzoeken we contact op te nemen met het secretariaat en niet naar de locatie te komen. Bij medische noodzaak zoals een crisis kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Dan wordt de patiënt ontvangen in een ‘veilige’ kamer, waarbij de behandelaar beschermende middelen draagt (mondkapje, schort, bril en handschoenen). Ook vragen we de patiënt dan een mondkapje te gebruiken.

Afspraken op de poli
Om aanwezigen in het pand zoveel mogelijk te spreiden, beginnen de behandelingen op de poli’s elk kwartier. Patiënten vragen we exact op tijd te komen, aan te bellen en de aanwijzingen van de medewerkers op te volgen. Naasten kunnen niet meekomen, tenzij dit van tevoren is afgesproken. Patiënten worden opgehaald en naar de behandelkamer begeleid en na afloop weer naar de uitgang gebracht. Groepsbehandelingen, dagbestedingsactiviteiten en vaktherapieën, zoals psychomotorische therapie en creatieve therapie, vinden in beperkte mate weer plaats op de locaties. Verder zijn ook enkele gespecialiseerde behandelingen, zoals Electro Convulsie Therapie weer begonnen.

Huisbezoeken
Huisbezoeken vinden plaats als dit vanwege de behandeling noodzakelijk is en uitsluitend als de patiënt klachtenvrij is. We gaan bij voorkeur niet naar binnen, maar bijvoorbeeld samen wandelen. Als een patiënt wél coronagerelateerde klachten heeft, kan bij medische noodzaak zoals een crisis of het verstrekken van een depot, een uitzondering worden gemaakt en gebruikt de behandelaar beschermende middelen. Ook vragen we de patiënt en eventuele naaste(n) een mondkapje te gebruiken.

Bezoeken van patiënten weer beperkt mogelijk
Op de klinische locaties van GGZ Drenthe kunnen patiënten – onder strikte voorwaarden – weer bezoek ontvangen. De wijze waarop het bezoek plaatsvindt is per locatie afgestemd op de patiënten en de mogelijkheden van het gebouw. Voorafgaand aan het bezoek word met de patiënt en het bezoek besproken welke afspraken gelden. Bezoek kan alleen komen indien gezond. Per tijdseenheid kan slechts één patiënt bezoek ontvangen.

Vragen?
Bent u patiënt van GGZ Drenthe en heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met het secretariaat van het team waar u in behandeling bent.

Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip!

Samen voorkomen we dat het virus verder wordt verspreid.