Actueel

Behandeling ouder-kindrelatie bij (dreigende) uithuisplaatsing

Vanuit de ambitie om kinderen zoveel mogelijk thuis te laten opgroeien krijgt steeds vaker het hele gezin zorg, in plaats van het individuele kind. Cecil Prins-Aardema, psychiater en manager behandelbeleid bij GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie, vertelt over de hulp aan gezinnen waarbij een kind uit huis is of dreigt te worden geplaatst. Snel duidelijkheid krijgen over een duurzaam en veilig opgroeiperspectief voor het kind is essentieel, naast ouders de kans geven te kunnen leren en groeien in het ouderschap.

Versoepelingen nog te vroeg voor GGZ Drenthe

Landelijk komen vanaf 25 februari de meeste coronamaatregelen te vervallen, zoals 1,5 meter afstand houden en mondkapjes dragen. Een belangrijk argument voor het kabinet is dat de druk op de zorg niet toeneemt. Dat zien wij in onze dagelijkse praktijk echter heel anders. We kunnen het ons op dit moment niet veroorloven de maatregelen op onze locaties te versoepelen. Graag leggen we uit waarom.

Webinar: betrekken van naasten

Kinder- en gezinspsychiater Cecil Prins-Aardema van GGZ Drenthe praat op 7 december mee in een webinar over betrekken van naasten bij de zorg en het herstel van de patiënt. Het webinar is gratis online te volgen.

In 2022 nieuwe bekostiging in de ggz

Vanaf 1 januari 2022 worden ggz-behandelingen betaald volgens het zorgprestatiemodel. Daardoor worden rekeningen duidelijker en werkt het eigen risico net als voor de meeste andere zorgsoorten, per kalenderjaar.

Coronamaatregelen bij GGZ Drenthe

GGZ Drenthe wil verspreiding van het coronavirus voorkomen en uw en onze gezondheid zoveel mogelijk beschermen. Daarom gelden de corona basismaatregelen.

Aanscherping coronamaatregelen

Vanaf donderdag 15 juli zijn de coronamaatregelen binnen GGZ Drenthe weer aangescherpt.

Versoepelingen coronamaatregelen

Vanaf zaterdag 26 juni gelden versoepelingen bij GGZ Drenthe. Als basisregel geldt: houd altijd 1,5 meter afstand!

“Het houdt niet op, niet vanzelf” – psychiater Cecil Prins-Aardema over het doorgeven van trauma’s van ouder op kind

In de online lezing “Het houdt niet op, niet vanzelf” vertelt psychiater Cecil Prins-Aardema aan studenten Geneeskunde over hoe de behandeling binnen GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie bijdraagt aan veilig ouderschap bij ouders die zelf bloot hebben gestaan aan nare ervaringen op de kinderleeftijd.

Artikel over ouderschap

Psychiater Cecil Prins-Aardema was vanuit de NVvP betrokken bij de ontwikkeling van de module Zorg voor kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. Daarover staat een artikel in tijdschrift De Psychiater.

Behandeling face to face en bezoek weer beperkt mogelijk

GGZ Drenthe heeft maatregelen getroffen zodat behandelingen op de poli’s en bij de mensen thuis veilig kunnen plaatsvinden. De face to face afspraken vinden alleen plaats als (beeld)bellen niet mogelijk of toereikend is. Ook kunnen patiënten onder strikte voorwaarden weer bezoek ontvangen. Alle face to face contacten vinden plaats met inachtneming van anderhalve meter afstand en de door het RIVM geadviseerde hygiëneregels.

Subsidie promotieonderzoek Cecil Prins in EPA gezinnen

Het Zorgondersteuningsfonds heeft financiële ondersteuning toegekend aan het promotieonderzoek van gezinspsychiater Cecil Prins-Aardema, getiteld Veerkrachtige families: herstelbevorderende factoren in gezinnen van mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA). De subsidie geldt vanaf 1 juli voor de komende vijf jaar.

Zorg voor gezinnen met psychische en/of verslavingsproblematiek in coronatijden

Verplicht thuis is voor ieder gezin een uitdaging. Deze coronacrisis vraagt om heel veel extra aanpassingsvermogen van alle gezinnen. Er zijn nu drie werkkaarten beschikbaar met tips en handvatten hoe te handelen in deze coronatijd om professionals, patiënten, kinderen, ouders en naasten te ondersteunen.

Geen bezoek aan klinieken GGZ Drenthe ivm Corona, aanbellen bij gebouwen

In verband met het Coronavirus heeft GGZ Drenthe besloten alle bezoek aan onze klinieken vanaf heden op te schorten. Onze gebouwen zijn uitsluitend toegankelijk na aanbellen. De behandelingen vinden waar mogelijk plaats via (beeld)bellen. Deze maatregelen zijn nodig om de gezondheid van onze patiënten en medewerkers zoveel mogelijk beschermen.

GGZ Drenthe bereidt zich voor op Coronavirus

​GGZ Drenthe heeft voorbereidingen getroffen om mogelijke verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Op dit moment zijn er geen patiënten of medewerkers van GGZ Drenthe bij wie het virus is vastgesteld. GGZ Drenthe houdt de situatie nauwlettend in de gaten. We volgen de richtlijnen van het RIVM en staan in nauw contact met de GGD.

“We bemerkten al snel dat het stigma ook in onszelf zat”

Toen de man van gezinspsychiater Cecil Prins-Aardema wegens psychische problemen opgenomen moest worden in een psychiatrisch ziekenhuis, wilden ze open hierover zijn tegenover hun kinderen. Maar dat bleek nog niet zo eenvoudig...

Goed zorgen voor ouders nodig om kindermishandeling te stoppen

Deze week is het Week tegen kindermishandeling (19-25 november). Gezinspsychiater Cecil Prins van GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie vertelt op RTV Drenthe hoe belangrijk aandacht voor kindermishandeling en goed ouderschap is.

Start campagne om vooroordelen psychische aandoeningen tegen te gaan

Op 20 en 21 juli 2018 heeft GGZ Drenthe de internationale campagne "Break the Stigma for Families" gelanceerd. Met deze campagne willen we stigmatisering van gezinnen met psychische aandoeningen tegengaan. Dat doen we door fietsend aandacht te vragen voor deze problematiek.