Home arrow Voorwaarden

Voorwaarden

Als je een klinische behandeling bij Gezinspsychiatrie krijgt mag je geen verslavende middelen gebruiken. Ook moet je een vast woonadres hebben en moeten je financiën op orde zijn. Bij de aanmelding bespreekt de intakefunctionaris deze zaken met de aanmelder. Mogelijk heb je eerst tijd nodig om aan deze voorwaarden te voldoen. Tijdens de gehele voorbereidingsperiode voorafgaand aan de klinische behandeling is er voortdurend aandacht voor deze onderwerpen en ga je aan de slag om deze zaken op orde te krijgen. Ook tijdens het intakegesprek worden deze onderwerpen weer besproken.

Middelengebruik

Gebruik van drugs, alcohol en andere verdovende middelen is niet toegestaan tijdens de opnameperiode (en dus ook niet in de weekenden thuis) en leidt - na een waarschuwing - tot stoppen van de behandeling en ontslag. Vóór klinische behandeling moet je minstens drie maanden aantoonbaar clean zijn. Tijdens de klinische behandeling controleren we regelmatig op middelengebruik.